?????????

???????????????????

???Today???????oggi???????hoy????????hoje?

   

???Today???????oggi???????hoy????????hoje?

english_kaiwa_bad_man

1 :??????????:2017/07/16(?)21:45:15 ID:kLz
??????aujourd’hui????????????

??????

???Today???????oggi???????hoy????????hoje?
http://ift.tt/2u06ZO6

3 :??????????:2017/07/16(?)21:47:15 ID:wp6
??????hui????????aujourd’??????????

4 :??????????:2017/07/16(?)21:47:50 ID:fvv
>>3
?????????????

?????
Copyright © 2017 ?????????????? All Rights Reserved.

Copyright © 2017 ?????????????? All Rights Reserved.

Copyright © 2017 ????????? All Rights Reserved.

from ????????? http://ift.tt/2vsRwpb
via IFTTT

 - ??? ,

×